Moslims en Palliatieve Ondersteuning Antwerpen - Bedrijfsboodschap

MOPA

De laatste jaren is er veel aandacht gegaan naar de uitbouw van palliatieve zorg in Vlaanderen. Er bestaan echter nog heel wat drempels voor islamitische gemeenschap.Door de vergrijzing neemt de nood aan aangepaste begeleiding toe. Deze mensen missen vaak informatie over bestaande ondersteuning voor palliatieve patiënten
 en hun omgeving. Binnen de islamitische bevolkingsgroep zijn er taalbarrières, culturele en religieuze drempels waardoor de bestaande hulpverlening onvoldoende kan tegemoet komen aan de noden van palliatieve patiënten en hun familie. 

MOPA wil de drempels verlagen en de allochtone gezinnen informeren over bestaande ondersteuning zoals de palliatieve premie, hulpmiddelen, gezinshulp, thuisverpleging… MOPA vervult alleen een brugfunctie en neemt geen taken op die behoren tot de bestaande hulpverlening

Sinds het ontstaan van dit initiatief in februari 2011  tot aan de officiële financiële ondersteuning vanaf augustus 2012.
Vanaf 2012 tot 2015 heeft MOPA 795 patiënten begeleid.

De vraag kwam via ziekenhuizen, mutualiteiten, KOTK (Kom op tegen kanker), thuisverpleging, PHA (Palliatieve Hulpverlening Antwerpen), huisartsen, familie van patiënten,... 

Na het overlijden van een patiënt blijft MOPA één jaar beschikbaar voor de nabestaanden. Zij kunnen terugvallen op MOPA voor informatie, psychosociale ondersteuning, administratieve hulp,vragen rond erfenis, luisterend oor,..

MOPA wordt financieel ondersteund door :Website Builder mogelijk gemaakt <br/>door  Vistaprint
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint