-


Het leven van een mens is heilig. Al het mogelijke dient gedaan te worden om het leven te beschermen. Maar tegelijk is er het besef dat de dood onlosmakelijk bij het leven hoort.
Dood, afscheid en rouw zijn onvermijdelijk in het leven en laten niemand onberoerd. Het is dan ook van alle tijden en culturen om steeds weer te zoeken naar antwoorden en manieren om deze onontkoombare dood een plaats in het leven te geven.

Hoe mensen daarmee omgaan is zeer individueel maar grotendeels ook bepaald door hun levensvisie, levensbeschouwing en  cultuur. In onze superdiverse samenleving is het geen zwart-wit verhaal maar een dynamisch gegeven. En wanneer Allah u met tegenheid treft, kan Hij alleen dit weer wegnemen en u het goede schenken, Hij heeft macht over alle dingen’ (Soera 6:17).

Je dient Flash geïnstalleerd te hebben om deze pagina te bekijken.


Website Builder mogelijk gemaakt <br/>door  Vistaprint
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint