-

 

Islamitische visie op de dood

Het leven is waardevol en heilig en en alles dient ingezet te worden om dat leven te beschermen.
Alle levens zijn in handen van Allah. Hij is de Schepper van de gehele schepping en Hij bepaalt en heeft kennis over het exacte einde van een leven.
De dood kan slechts tot ons komen met toestemming van God. 
Moslims geloven daarom dat wanneer iemands tijd is aangebroken om terug te keren tot zijn Schepper dat zal plaatsvinden op het moment dat Allah heeft bepaald. 
In de koran zegt Allah:  ( …Allah geeft geen ziel ooit uitstel als haar tijd is gekomen. En Allah is Alwetend over wat jullie doen. [Koran, 63:11])

In de islam is het doodgaan een overgangsproces van dit tijdelijk werelds leven naar het eeuwig leven in het hiernamaals. 

Moslims geloven in een leven na de dood waarbij iedereen verantwoording zal afleggen voor zijn daden op aarde.Website Builder mogelijk gemaakt <br/>door  Vistaprint
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint