-

Missie MOPA 
VZW

Laagdrempelige, aanvullende kwaliteitsvolle ondersteuning aan moslim palliatieve patiënten en hun naasten.

Visie MOPA VZW

Door de instroom en vergrijzing van moslims, krijgt de gezondheidszorg in toenemende mate te maken met moslims met uiteenlopende etnisch culturele achtergronden, die palliatieve zorg nodig hebben. Uit onderzoek  blijkt dat niet-westerse moslims in Vlaanderen de weg naar palliatieve zorg nog moeilijk vinden. MOPA wil hen beter wegwijs maken in het bestaande palliatieve zorgaanbod.

MOPA wil als  brug functioneren tussen de patiënt en de zorgverleners om zo de communicatie tussen beiden te bevorderen.  Goede communicatie kan zorgen voor een vlottere behandeling bij pijnbestrijding en een betere ondersteuning bij het levenseinde.

MOPA werkt cultuursensitief, altijd vertrekkend vanuit een fundamenteel respect voor de cultureel/religieuze referentiekader(s) van de patiënt en zijn familie en dit binnen een harmonieuze wisselwerking tussen alle betrokkenen (familie, ziekenhuis, medisch personeel en verzorgers, verzorgingstehuis, enz).  Vanuit een holistische islamitische mensbenadering wil MOPA niet alleen aandacht hebben voor de ziekte maar ook voor alle andere levensdomeinen. 
MOPA biedt zelf en  in samenwerking met verschillende imams,  spirituele steun, zowel aan de patiënt als aan zijn familie. 

Door transmuraal en laagdrempelig te werken, biedt MOPA de palliatieve patiënt en zijn familie een vertrouwde continuïteit van steun aan die niet stopt in het ziekenhuis.  We kunnen de patiënten en hun familie zowel in het ziekenhuis als thuis ondersteunen door de inzet van goed opgeleide vrijwilligers. MOPA is complementair met de bestaande initiatieven die palliatieve zorg intra- en extramuraal aanbieden.

Wanneer nog, verwijzen wij onze patiënten door naar andere diensten.

MOPA wil taboedoorbrekend werken  door palliatieve zorg bij het levenseinde bespreekbaar te maken voor de moslims in Vlaanderen.  We streven ernaar om onze kennis over islamitische palliatieve zorg te delen met diensten en hulpverleners uit de gezondheidssector.  Om aan deze twee doelen tegemoet  te komen willen we een kenniscentrum uitbouwen.


Dit project wordt gesubsidieerd door : 
 
Website Builder mogelijk gemaakt <br/>door  Vistaprint
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint