-

Ons aanbod

patiënt en familie

 • Vanuit een islamitische invalshoek palliatieve moslimpatiënten en hun familie ondersteunen en begeleiden.
 • Brugfunctie  tussen de patiënt, de familie, artsen, thuisverpleging enz..;
 • Een luisterend oor bieden aan de patiënt en familie.
 • Patiënten en familie informeren rond een vroeg zorgplan (inschakelen PST, sociale dienst, thuisverpleging, huisarts enz....)
 • Stervensbegeleiding (rituelen, verzekeringen, repatriëringen,).
 • Matching met vrijwilliger.
 • De patiënt en zijn familie wegwijs maken in het zorg- en ondersteuningsaanbod,
 • De patiënt en zijn familie wegwijs maken in het bestaande gezondheidsnetwerk.Zorg- en hulpverleners

Mopa wil de rol opnemen als brugfunctie tussen patiënt, familie, de zorgverleners in het ziekenhuis en de thuissituatie. Dit willen we realiseren in samenwerking met de bestaande netwerken.  Wij werken o.a. samen met netwerken:

 • ziekenhuizen en palliatieve eenheden
 • Huisartsen
 • Palliatieve Hulpverlening Antwerpen
 • Kom op tegen kanker
 • palliatief support teams
 • Interculturele bemiddelaars en tolken.
 • Mutualiteiten, thuisverpleging, CAW,…
 • Islamitische begrafenisondernemers, islamitische adviseurs…
 • Islamitische organisaties rouw- en verliesverwerking (ook voor kinderen).

Op verzoek geeft Mopa ook vormingen aan verschillende groepen en instanties.

Duiding van culturele en religieuze aspecten die belangrijk zijn bij een vroegtijdig zorgplan.
Wij bieden ook een luisterend oor aan de professionelen binnen het medisch werkveld.

Wij werken tolk ondersteunend maar zijn geen tolken.  Hiervoor schakelt u best een intercultureel bemiddelaar of sociale tolk in.Uiteraard mag u ons steeds bellen of mailen voor uitgebreide informatie.


Website Builder mogelijk gemaakt <br/>door Vistaprint
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint