-


Vlak na het overlijden

Wanneer het overlijden is geconstateerd dan zijn er belangrijke islamitische voorschriften die nageleefd moeten worden.

De overledene is onbeschermd en kwetsbaar. In die kwetsbaarheid wordt zijn lichaam overgedragen aan de mensen die deze rituelen zullen uitvoeren. In de eerste plaats gaat de voorkeur naar de dichte familie, kennissen of vrienden. Maar indien de naaste familie daar geen kennis van hebben, mag dit door anderen gedaan worden.

Uiteraard kan de familie steeds aanwezig en dicht bij de overledene zijn gedurende alle rituelen. Dit punt is ook belangrijk voor het proces van besef en verwerking.
De voorschriften:

1.  De ogen van de overledene  sluiten. De profeet Mohammed  heeft  dit gedaan bij Abie Salamah  en hij zei:  ”De ontnomen ziel wordt door het oog gevolgd.” (Overgeleverd door Moesliem)

2.  Ervoor zorgen dat de gewrichten van de overledene niet in een slechte lighouding verstijven of dat de buik zou uitzetten. Medische hulpmiddelen worden losgekoppeld maar ook een vals gebit wordt weggehaald.  Hiervoor kan men uiteraard de hulp inroepen van het verplegend personeel of andere deskundigen.
 
3. Indien mond van de overledene wijd open is, mag deze met een verband om het hoofd dichtgehouden worden.

4. Het volledige lichaam bedekken met een laken of iets anders. Er wel aandacht aan besteden   dat het gezicht van de overledene onbedekt is als jonge kinderen komen groeten.

5. Het nieuws van het overlijden verspreiden.

6. Het wassen van het lichaam

6. Het kleden van het lichaam (kafn)

7. Het gebed voor de overledene

8. Het begraven van de overledene.

 

Website Builder mogelijk gemaakt <br/>door  Vistaprint
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint