-

Voor het overlijden

De laatste levensfase is een intens moment dat in alle rust en sereniteit dient te verlopen.
Een stervende persoon is zich bewust van de troostende aanwezigheid van de mensen rondom. Daarom dient de stervende omringd te worden door diegenen die hem/haar het nauwste aan het hart liggen. Tijdens die momenten is het belangrijk dat er op een respectvolle en rustige manier afscheid kan genomen worden.  

Hoe moeilijk men het ook heeft, de emotionaliteit van de omgeving mag in geen geval het stervensproces storen. De spirituele en religieuze ondersteuning op dat moment kan door elke moslim geboden worden. Toch vinden de meeste mensen het belangrijk dat er een imaam bij is of iemand anders met kennis en vertrouwen.

De talqien

De moslim die de stervende tijdens de laatste momenten ondersteunt, heeft als voornaamste taak de “talqien”.

Dit houdt in dat men in alle rust en zachtheid de woorden van de “sjahada” (geloofsgetuigenis)of de “kalimatoe tawhied” (woorden van éénheid van Allah) uitspreekt zodat de stervende die kan herhalen of minstens horen.


De woorden van geloof zijn een verbondenheid tussen de stervende en Allah. Met deze woorden wordt het geloof in de éénheid van Allah en in Zijn aanbidding opnieuw bevestigd. Het volstaat dat één persoon deze woorden zachtjes voorzegt aan de stervende en af en toe hem/haar daaraan herinnert. 

Wanneer een stervende de woorden niet kan herhalen dan volstaat het horen daarvan. Wat niet luidop kan uitgedrukt worden, kan plaats hebben in het innerlijke, het hart. Allah zegt in de koran: Zeg: "Of gij dat wat in uw hart is verbergt of onthult, Allah weet het en Hij weet wat in de hemelen en op aarde is. Allah heeft de macht over alle dingen. (3:29)

 

Website Builder mogelijk gemaakt <br/>door  Vistaprint
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint