-


Ziekte in de Islam


Wanneer iemand ziek is dan brengt dit heel wat met zich mee zowel voor de patiënt en zijn of haar omgeving. 
Niet alleen wordt en voelt de zieke zich afgesneden van zijn vertrouwde omgeving en dagdagelijkse gewoontes maar daarnaast is het ook een hele opgave om met het slechte nieuws van een zware diagnose en een behandeling om te gaan. 

Maar ook voor de nabije familie, de ondersteunende omgeving is het een beproeving waardoor iedereen onder zware druk kan komen te staan. 

Ziekte is een veelomvattend begrip. Het kan gaan om mentale en psychologische aspecten, maar ook om fysieke aandoeningen. Het kan aangeboren zijn of naarmate de tijd ontwikkeld. Ondanks het feit dat het begrip een negatieve lading draagt, zijn er verschillende perspectieven waaruit velen troost en kracht halen. 


Moslims zijn ervan overtuigd dat er verschillende wijsheden schuilen achter het ziek zijn waarbij het "goede" domineert. Het accepteren van een ziekte wordt meestal uitgedrukt in het woord "alhamdoelilah" (alle lof aan Allah).

Voor moslims is het Allah die alles bepaalt. Zowel gezondheid als zijn ziekte. Maar zoals een overlevering van de profeet Mohammed zegt:
“Allah heeft geen ziekte neergezonden of Hij heeft er ook een genezing voor neergezonden.” wordt men aangespoord om te geloven in genezing en hiervoor te doen wat mogelijk en noodzakelijk is.

Het ziek zijn wordt in geen geval gezien als een straf maar eerder een beproeving die veel vergt van de patiënt en zijn omgeving. 

Verschillende overleveringen van de profeet Mohammed bespreken de gunsten bij Allah die weggelegd zijn voor de zieke. Daarnaast worden moslims sterk aangespoord om zieken te bezoeken en hen te ondersteunen zodat ze niet in een isolement geraken. Het bezoeken van een zieke behoort als het ware tot de werken van barmhartigheid. 
Website Builder mogelijk gemaakt <br/>door  Vistaprint
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint